Asfalty v silničních tunelech

Název Titulu:

Asfalty v silničních tunelech.

Označení projektu:

TA04031642

Příjemce podpory:

K.B.K. fire, s.r.o.

Spolupříjemce projektu:

Vysoké učení technické v Brně

Cílem projektu:

Cílem projektu je vývoj nového typu asfaltové směsi, která bude vykazovat špičkové bezpečnostní charakteristiky odolnosti vůči působení požáru v silničních tunelech. Zároveň bude navržená certifikovaná zkušební metodika pro stanovení třídy reakce materiálů na oheň asfaltových povrchů v tunelech jeho měknutí a stanovení optimálních a ekonomicky přijatelných požadavků na povrchové úpravy silničních v tunelech, která bude doplněna softwarovým nástrojem, který zprostředkuje výpočtový model pro hodnocení tepelných vlastností použitých materiálů.

Datum zahájení a ukončení projektu:

2014 – 2017


Projekt je spolufinancován za účasti TA ČR
technologicka_agentura_cr

Podrobnější informace můžete nalézt na internetových stránkách http://www.tacr.cz