O firmě

K.B.K. fire, s.r.o., vítejte!

Naše společnost se zabývá zajišťováním komplexních služeb v oblasti požární bezpečnosti staveb v České a Slovenské republice od zpracování projektových dokumentací, přes realizaci požárně bezpečnostních zařízení a opatření,přípravy staveb ke kolaudaci ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy až po zpracování provozní dokumentace a zajišťování preventivní požární ochrany.

Naše společnost má zaveden systém:
managementu kvality, enviromentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a společenské odpovědnosti organizací.