Betonové konstrukce s nekovovou výztuží se zvýšenou požární odolností a odolností vůči agresivním vlivům

Příjemce účelové podpory:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno

Spolupříjemci:

K.B.K. fire, s.r.o.; Prefa Kompozity a.s.; Prefa Brno a.s.; Bestex, s.r.o.

Cíl programového projektu:

  • cíl: Vylepšení vyvinutého systému vyztužování a předpínání nekovových výztuží. Systému bude zjednodušen tak, aby umožňoval snadné nasazení jak při výrobě betonových prefabrikátů, tak při použití přímo na stavbě. Budou připraveny vzorové prvky, které budou zavedeny do výroby. Rovněž budou připraveny podklady (návrhový software) pro urychlení návrhu typických prvků
  • cíl: Budou upraveny stávající materiály používané při výrobě DRP výztuží (případně nalezena adekvátní náhrada) tak, aby vyhověli požadavkům na odolnost vůči zvýšeným teplotám resp. požadavkům na požární odolnost. Budou připraveny podklady a doporučení pro provádění požárních zkoušek s tímto typem výztuže. Rovněž budou připraveny doporučení pro návrh konstrukcí s FRP výztuží do oblastí se zvýšeným požárním rizikem

Objem finančních prostředků:

24.840.000,- Kč

Doba realizace projektu:

Projekt je již realizován

Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách:
Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Zatěžovaný konec výztuže (vlevo snímání deformací snímačem dráhy, vpravo potenciometrem)

Zatěžovací rám (schéma, postup montáže a ochrana před ohněm)

Zhroucené zatěžovací rámy, uprostřed viditelné ohořelé FRP výztuže