Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelech

Příjemce účelové podpory:

KPM CONSULT, a.s., Brno-město, Kounicova 688/26

Spolupříjemci:

K.B.K. fire, s.r.o.; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství;

Cíl programového projektu:

Obsahem grantového obkladu je výzkum možnosti nedestruktivního zkoušení požárního odvětrání v tunelu a návrh zařízení pro takové zkoušení. Dále je obsahem návrh a pilotní ověření stabilního hasicího zařízení v tunelu pro rychlé hašení požáru již v okamžiku jeho vzniku.

Objem finančních prostředků:

12.801.000,- Kč

Doba realizace projektu:

Projekt je již realizován

Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách:
Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu