Požární bezpečnost tunelů 2020 / Fire safety in tunnels 2020 / Brandschutz von Tunneln 2020

Vážení obchodní partneři,

na základě projednání se zástupci ŘSD (panem Mgr. Františkem Rainerem, vedoucím oddělení 12400), NDS (panem Ing. Peterem Schmidtem, bezpečnostním technikem pro tunely) a dalšími partnery IX. ročníku mezinárodní konference Požární bezpečnost tunelů 2020, konané v termínu 23.-24.09.2020 ve Wellness hotelu Energetic**** v Rožnově pod Radhoštěm, si Vás dovolujeme informovat o skutečnosti, že z důvodů aktuální epidemiologické situace týkající se šíření onemocnění COVID-19 a opatření státních orgánů navazující na tuto situaci byli organizátoři konference nuceni přistoupit k jejímu zrušení.

Vložné na konferenci bude vráceno.

Děkujeme za pochopení,

Za firmu K.B.K. fire, s.r.o.

Ing. Bebčák Petr, PhD., jednatel společnosti