Požární bezpečnost tunelů 2022 / Fire safety in tunnels 2022 / Brandschutz von Tunneln 2022

Vážení přátelé, obchodní partneři,

dovolte, abychom Vás informovali o přípravách  X. ročníku Mezinárodní konference Požární bezpečnost tunelů 2022.

Odborný seminář osob oprávněných k Hlavním prohlídkám tunelů:      09:00 – 18:00 20.09.2022

Termín konference:     21.09.2022 – 22.09.2022

Místo konference:        Prosper Golf Resort Čeladná
                                           Čeladná 741
                                           739 12  Čeladná, okr. Frýdek Místek

GPS:   49°31’52.7″N 18°19’32.2″E

Dear friends, business partners,

Let us inform you about the preparations for the X th International Conference on Tunnel Fire Safety 2022.

Expert seminar of persons authorised for main tunnel searches: 20.09.2022  

Conference Date: 21.09.2022 – 22.09.2022

Conference location: Prosper Golf Resort Čeladná, Čeladná 741, 739 12 Čeladná, okr. Frýdek Místek

GPS: 49°31’52.7’N 18°19’32.2’E

Liebe Freunde, Geschäftspartner,

Erlauben Sie uns, Sie über die Vorbereitungen der X. Internationalen Konferenz zur Brandsicherheit von Tunneln 2022 zu informieren.

Fachseminar der zur Hauptbesichtigung des Tunnels berechtigten Personen: 20.09.2022

Termin der Konferenz: 21.09.2022 – 22.09.2022

Ort der Konferenz: Prosper Golf Resort Čeladná, Čeladná 741, 739 12 Čeladná, Okra. Frýdek Místek

GPS: 49°31’52.7″N 18°19’32.2″E

REGISTRACE NA KONFERENCI BUDE UKONČENA DO 31.08.2022! V PŘÍPADĚ PLNÉ OBSAZENOSTI SÁLU, JE MOŽNÝ I DŘÍVĚJŠÍ TERMÍN UKONČENÍ REGISTRACE.

Aktuality:

Aktuálně pro Vás zajišťujeme možnost dalšího ubytování v hotelu Miura**** (3900,- Kč/ DBL pokoj) a v Penzionu Lašská Chalupa*** (2100,- Kč/DBL pokoj)

Prosper Golf Resort Čeladná**** je již plně obsazen!

Hotel Zámeček*** je již plně obsazen!

 

Pozvánka  Invitation  Die Einladung

Program   Programme  Das Programm

Závazná přihláška / Registration / Verbindliche anwendung