Požární bezpečnost tunelů 2022 / Fire safety in tunnels 2022 / Brandschutz von Tunneln 2022

Vážení přátelé, obchodní partneři,

Děkujeme všem účastníkům, přednášejícím a partnerům konference za příjemnou konferenční atmosféru a věříme, že i tento ročník byl pro Vás přínosem.

Těšíme se na budoucí ročníky.

 

Dear friends, business partners,

We would like to thank all participants and partners for the pleasant conference atmosphere and we believe that this year was also beneficial for you. 

We are looking forward to future years.