Požární bezpečnost tunelů 2023 / Fire safety in tunnels 2023 / Brandschutz von Tunneln 2023

Vážení přátelé, obchodní partneři,

Děkujeme všem účastníkům, přednášejícím a partnerům konference za příjemnou konferenční atmosféru a věříme, že i tento ročník byl pro Vás přínosem.

Těšíme se na budoucí ročníky.

 

Dear friends, business partners,

We would like to thank all participants and partners for the pleasant conference atmosphere and we believe that this year was also beneficial for you. 

We are looking forward to future years.