Pozvánka na seminář

Kabelové rozvody pro napájení elektrické požární signalizace
a
zařízení ovládaných EPS

 Termín a místo semináře:
19. 01. 2015 Učebna KRASO požárně technický servis s.r.o.

Anotace:
Předmětem  připravovaného  semináře  je  zejména  seznámení projektantů EPS, SSHZ a ZOKT  s  ČSN 730848.  Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody a stanovení cílových požadavků z hlediska funkčnosti  a  třídy  reakce  na  oheň  kabelů,  kabelových  tras  při projektování  volně  vedených  kabelů  a  kabelových  tras  napájejících požárně bezpečnostní  zařízení a zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční.

Seminář určen:
Projektantům  požární  bezpečnosti  staveb,  projektantům  elektro zařízení, projektantům  slaboproudých  i  silnoproudých  elektrických instalací.

Pozvánka na seminář

Přihláška