Závazná přihláška – Napájení PBZ 2017

Napájení požárně bezpečnostních zařízení
V případě obsazení plné kapacity Eroplánu Vám bude k dispozici hotel Energetic.
Ubytování si hradí každý účastník samostatně.