Zkouška větrání tunelů Fäsenstaub a Cholfirst (Schaffhausen – Švýcarsko)

Dne 7.12. – 8.12.2015 proběhly zkoušky požárního větraní tunelů Fäsenstaub a Cholfirst za použití horkého kouře pomocí aerosolu.
Tunely se nachází ve městě Schaffhausen (Švýcarsko) na dálnici A4, vedoucí z Německa do Curychu nedaleko statní hranice. Délka tunelu Fäsenstaub činí cca 1500 m, tunelu Cholfirst cca 1300 m. Jedná se o jednotroubové obousměrné tunely. Tunely jsou od sebe vzdálené cca 300 m.
Pro vytvoření kouřového výkonu byly použity generátory aerosolu bez dodatečného tepelného výkonu.
V tunelu Fäsenstaub byly provedeny 2 zkoušky, jedna stacionární s kouřovým výkonem cca 80 m3/s, odpovídající požáru nákladního auta po dobu 5 min, druha mobilní s kouřovým výkonem cca 20 m3/s, odpovídající požáru osobního auta po dobu 5 min.
V tunelu Cholfirst byly provedeny také 2 zkoušky, jedna stacionární s kouřovým výkonem cca 80 m3/s, odpovídající požáru nákladního auta po dobu 5 min, druha mobilní s kouřovým výkonem cca 20 m3/s, odpovídající požáru osobního auta po dobu 5 min.

4