Aplikace geopolymerů v požární bezpečnosti staveb

Název Titulu:

Aplikace geopolymerů v požární bezpečnosti staveb

Registrační číslo projektu:

reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026819

Příjemce podpory:

COMDES CZ s.r.o.

Spolupříjemce projektu:

K.B.K. fire, s.r.o.
Technická univerzita v Liberci

Cílem projektu:

Cílem realizovaného projektu je aplikovaný výzkum v oblasti požární bezpečnosti technologií a stavebních konstrukcí objektů. Projekt se specializuje na variabilní možnosti využití geopolymerních materiálů pro zvýšení požární odolnosti ocelových nosných stavebních prvků objektů, které v případě vzniku požáru musejí jeho účinkům odolat po nezbytně nutnou dobu, aby bylo možno provést bezpečnou evakuaci osob z objektu a následně zabezpečit účinný protipožární zásah jednotek HZS.