Dotační tituly

Naše společnost se aktivně zapojuje do celé řady Dotačních titulů. Jedná se o účelovou podporu projektu výzkumu a vývoje v rámci programu TIP při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Od roku 2009 jsme spoluřešitelé dvou dotačních titulů programu TIP:

  • FR TI1/357 – Betonové konstrukce s nekovovou výztuží se zvýšenou požární odolností a odolností vůči agresivním vlivům
  • FR TI1/121 – Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelech

Ve spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi intenzivně pracujeme na získání dalších dotačních titulů, jakými jsou Asfalty v silničních tunelech, Výzkum a vývoj produktů čtvrté generace určených pro sanaci železobetonových konstrukcí, inženýrských staveb s aplikovaným využitím nanotechnologií. Tyto dotační tituly jsou prozatím v přípravě.

V rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR realizujeme projekty:

  • č. 5.2SS02/188 „Školicí středisko K.B.K. fire, s.r.o.“
  • č. 2.2 ITP03/597 „Rozšíření IS a ICT vybavení společnosti K.B.K. fire, s.r.o.“

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR realizujeme projekt:

  • reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026819 Aplikace geopolymerů v požární bezpečnosti staveb“

V rámci těchto OPPI programů finalizujeme podání projektu Výzkumného, vývojového a zkušebního centra K.B.K. fire, s.r.o.

Aktuální dotační tituly