Prezentace

Asfalty v silničních tunelech TA 04031642

Metodika zkoušek požárního větrání tunelů s využitím aerosolových generátorů s reálným energetickým zdrojem.

Zkouška systému požárního větrání.

Skladový objekt Leteckého Carga Ostrava Mošnov