Integrovaná politika společnosti

Politika integrovaného systému

Systém řízení

Hlavním nástrojem procesního řízení ve společnosti je procesní model, postavený na metodě PDCA. Popisuje hlavní identifikovatelné procesy ve společnosti a veškeré náležitosti spojené s řízením těchto procesů. Každý proces v procesním modelu je popsán pomocí následujících charakteristik:
– vstupy a výstupy,
– odpovědnost za průběh procesu – vlastník
– plánování,
– záznam o kvalitě,
– metriky pro měření a hodnocení procesů (např. požadované efektivnosti a účinnosti procesu),
– další potřebné charakteristiky pro zajištění průběhu procesu a jeho hodnocení.

Uplatnění integrovaného systému dokládáme tím, že:

• identifikujeme procesy v naší společnosti,
• tyto procesy dělíme na řídící, realizační a externí a definujeme jejich vzájemné působení,
• máme stanovená kritéria a metody, jimiž procesy řídíme, a která nám dokládají, jak procesy fungují,
• procesy měříme, monitorujeme a analyzujeme a na základě těchto údajů uplatňujeme opatření, abychom dosáhli plánovaných výsledků a procesy dále zlepšovali,
• pro procesy zajišťujeme dostupnost informací a zdrojů,
• identifikujeme e – aspekty činností společnosti a související právní a jiné požadavky,
• zajišťujeme plnění identifikovaných právních a jiných požadavků a trvale zlepšujeme dopady činností, společnosti na životní prostředí a tím zlepšujeme její celkový e – profil,
• identifikujme rizika činností společnosti vzhledem k BOZP a související právní a jiné požadavky. Zajišťujeme plnění těchto právních a jiných požadavků. Snižujeme a tam, kde je to možné, eliminujeme rizika spojená činnostmi pracovníků a zvyšujeme tak bezpečnostní profil.

Integrovaná politika společnosti K.B.K fire s.r.o. (PDF dokument)