Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla

Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla – především požární ventilátory jsou certifikovány dle ČSN EN 12 101-3. Naše společnost dodává ventilátory, které jsou označovány značkou shody CE.

Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla využívá fyzikálního principu vytváření podtlaku v místnosti (kouřové sekci) prouděním odsávaného vzduchu, který je odsáván aktivním zařízením – požárním ventilátorem.

Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla je obvykle řešeno prostřednictvím:

 • Axiálních požárních ventilátorů pro odvod kouře a tepla;
 • Radiální požárních ventilátorů pro odvod kouře a tepla;
 • Potrubních ventilátorů pro odvod kouře a tepla;
 • A nezbytného příslušenství (potrubních tras, regulačních klapek atd.);

Takto navržené zařízení musí splňovat požadavky harmonizované normy ČSN EN 12 101-3: Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla (květen 2003).

Deklarace vlastností, které musí splňovat zařízení pro nucený odvod kouře a tepla:

 • klasifikace z hlediska časové teplotní křivky – F300, F400, F842, kdy ventilátor má pracovat při teplotě uvedené u písmena F po minimální požadovanou dobu 120 min;
 • klasifikace z hlediska časové teplotní křivky –F 200, F 600 pro ventilátory s klasifikací F200 a F600 je minimální požadovaná doba činnosti ventilátoru při teplotě 200 a 600°C 60 minut;
 • objemový průtok a tlak – objemový průtok ventilátorem se nemá po příslušnou dobu zkoušky měnit o více než 10% a statický tlak o více než 20%;
 • zatížení větrem – ventilátor, je-li vybaven klapkami popř. žaluziemi, se musí otevřít nejdéle za 30 sekund proti tlaku větru 200 Pa;
 • zatížení sněhem – klasifikace SL 0 – SL 1000, kdy se musí ventilátor otevřít do účinné aerodynamické polohy nejdéle do 30 sekund po aktivaci (hodnota u SL znamená tlak např. sněhu v Pa);
 • provoz při nízké teplotě – ventilátor s nezávisle ovládaným regulačním zařízením musí vyhovovat z hlediska T /-25/, T /00/;
 • spolehlivost – ventilátor s nezávisle ovládaným regulačním zařízením musí vyhovovat klasifikaci Re 50, Re 1000 ;
 • výkonová data ventilátoru – dodavatel ventilátoru musí udávat seznam aerodynamických a akustických vlastností v souladu s ISO 5801 s ohledem na pracovní teploty požárního ventilátoru;

Katalogový list