Systémy kouřových zábran

Kouřové zábrany typ SB-G/7 – prosklená a SB-T/2 – textilní jsou certifikovány dle ČSN EN 12 101-1 a na tyto výrobky jsou označovány značkou shody CE.

Základní jednotkou, pro kterou se ZOKT navrhuje, je tzv. kouřová sekce. Každý požární úsek zahrnuje jednu nebo více kouřových sekcí. Vlastní kouřová sekce vytváří kumulační prostor pro zachycení kouře a tepla vznikajícího při požáru a brání jeho rozšíření v požárním úseku. Zpravidla se jedná o kouřové zábrany, ať už stabilní či mobilní, na které je stanoven požadavek z hlediska požární odolnosti E 15 DP1 (požární odolnost dle ČSN EN 12 101-1 D60).

Plochy kouřových sekcí nemají být větší než 2000 m2 v případě zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla a 2600 m2 v případě zařízení pro nucený odvod kouře a tepla.

Katalogový list