Projekční činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb

Projekční oddělení společnosti K.B.K. fire, s.r.o., se zabývá zpracováváním projektových dokumentací staveb z hlediska požární bezpečnosti a dokumentací požární ochrany, včetně expertizních posouzení.