Požární rolety

Požární roleta, jako jeden z druhů požárního uzávěru, slouží k oddělení dvou požárních úseků (dvou prostorů). Tato roleta je v běžných podmínkách vytažena (není vidět) a spouští se pouze v případě požáru a to automaticky, od systému elektrické požární signalizace popř. od podobně citlivého zařízení.
Naše požární rolety byly odzkoušeny v souladu s požadavky normy ČSN EN 14600 v návaznosti na zkoušky požární odolnosti dle ČSN EN 1634-1 a navazujících norem.
Požární rolety uvádíme na trh pod obchodním názvem FIROTEX-V a máme deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501-2:
EW 15 DP1-C1
EW 30 DP1-C1
A pomocí vodního skrápění jsme schopni dosáhnout požární odolnosti:
EW 45 DP1-C1 až EW 120 DP1-C1, popř. EI 15 DP1-C1 až EI 120 DP1-C1
Popis konstrukce:
Nosné konstrukce uzávěru jsou vytvořeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilie. Textilie je navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Hřídel je pomocí dvou konzol (konzola motoru, konzola hřídele) uchycena ke stavební konstrukci. Konzoly s hřídeli jsou zakryty plechovými kryty. Krycí plechy jsou ke stavební konstrukci uchyceny pomocí držáků z plechu a krajními konzolami hřídele a motoru.
Na vodorovnou konstrukci požární rolety navazují svislé vodící lišty (výjezd), v nichž je osazena speciální textilie. Textilie je na spodní hraně opatřena vodící lištou a hranovým profilem.
Povrchová úprava viditelných prvků, kromě vlastní speciální textilie může být provedena v barevné škále dle požadavků zákazníka (např. RAL).

Katalogový list