Služby

  • Projekční činnost v oblasti PO
  • Normotvorná činnost v oblasti PO
  • Expertní činnost v oblasti PO
  • Projekční činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb
  • Preventivní  čínnost na úseku PO a BP
  • Školení a vzdělávání