Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

Popis odvětracích klapek zařízení odvodu kouře a tepla – typ CARBOHEAT CO2 a ARCHHEAT CO2.

Výrobky CARBOHEAT CO2 (typ CARBOHEAT CO2/R, CARBOHEAT CO2/R) a ARCHHEAT CO2 (typ ARCHHEAT CO2/A, ARCHHEAT CO2/A) jsou certifikovány dle ČSN EN 12 101-2 a výrobky jsou označovány značkou shody CE.
Základní údaje

Základní konstrukce je vyrobena z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm a korozivzdorného hliníku. Profilovaný límec do tvaru Z umožňuje odvod případné kondenzační vody. Tepelně izolovaná kostra výšky 300 mm je vyrobena z pozinkovaného plechu.

Otvíravá část je vyrobena z hliníkového profilu a zasklena polykarbonátem. Polykarbonát obsahuje stálou UV ochranu (filtr) a v ČR prošel zkouškami podle norem ČSN 72 7012, ČSN 730862, ČSN 730863 a ČSN 730865 a ČSN EN 13 501-1.

Odvětrací klapa je otvíraná pomocí jednoho pneumatického pístu. Tento pneumatický válec nevyžaduje údržbu, je opatřen fixací krajní polohy, která zabraňuje samovolnému zavření (např. větrem). Délka zdvihu válce je navržena tak, aby se kouřová klapa vždy otvírala na 140°. Fixační pojistka je aktivována po přívodu tlakového média. Mechanizmus otvírání je konstruován tak, že je bezporuchový i při zvětšení tlakové síly o 300 N.m-2.

Zařízení je konstruováno jako automatické. Spouštění (otevření) odvětracích klap, je možné provádět třemi způsoby:

  • ruční otevření (pouze otevření) – operátor
  • tepelné otevření – vstup z pomocného zdroje (tepelné čidlo)
  • elektrickým signálem – impulsem od EPS

Popis ovládání

Ruční – manuální spuštění pro odvod kouře a tepla
Aktivace odvětracích klapek (kouřové sekce) se provádí rozbitím prosklení na ovládací skříňce pro daný kouřový úsek. Spuštěním páky úderníku do polohy „OTEVŘENÍ“ způsobí jehla propíchnutí víčka náplně CO2 a stlačené médium uvede pod tlak odpovídající odvětrací klapky.

Pneumatické – aktivace odvětracích klapek z pomocného zdroje
Pomocný zdroj – tepelný spouštěč se umísťuje pod stropní plášť dané kouřové sekce a ovládá určitý počet odvětracích klapek. Automatické spuštění je uvedeno v činnost roztavením tepelné pojistky z eutektické slitiny, která je nastavena na požadovanou pracovní teplotu a uvolněním úderníku s jehlou, která propíchne víčko náplně CO2 a stlačené médium uvede pod tlak vedení od tepelného čidla k odvětrací klapě, včetně pístu.

Aktivace odvětracích klapek od EPS
Aktivace odvětracích klapek v kouřové sekci (místnosti) je provedeno od signálu z ústředny elektrické požární signalizace při aktivaci automatického hlásiče v případě požáru. Nutno přivést pulsní napětí 24V – 0,23A.

Odvětrací klapky CARBOHEAT CO2 a ARCHHEAT splňuje následující požadavky dle ČSN EN 12 101-2:
Re 50, SL 450, T (00), WL 1500, B 600

Katalogový list CARBOHEAT CO2

Katalogový list ARCHHEAT CO2