Inovace výroby a provádění zkoušek ověřování funkčnosti požárního větrání

Příjemce účelové podpory:

 K.B.K. fire, s.r.o.

Cíl programového projektu:

Cílem projektu je pořízení výrobního zařízení na výrobu komponentů (aerosolových náplní) pro zařízení na provádění zkoušek ověřování funkčnosti požárního větrání, zkušební laboratoře pro modifikaci komponentů a pořízení zařízení pro provádění zkoušek. Výstupem projektu bude inovovaná výroba nového výrobku (aerosolové směsi), provádění inovované služby a prodej patentu (výroby i služby). Tento projekt je výsledkem výzkumu a vývoje a jeho uvedení do praxe – aplikace výzkumu.

 

 

Doba realizace projektu:

2013-2015

Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách:
Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací