Rozšíření IS a ICT vybavení společnosti K.B.K. fire, s.r.o.

Název Titulu:

Rozšíření IS a ICT vybavení společnosti K.B.K. fire, s.r.o.

Označení projektu:

2.2 ITP03/597

Příjemce podpory:

K.B.K. fire, s.r.o.

Cílem projektu:

Hlavní náplní projektu je pořízení nového hardwarového a softwarového vybavení do společnosti K.B.K. fire, s.r.o., aby byla zlepšena konkurenceschopnost společnosti, s cílem rozšíření produktové základny společnosti a zvýšení efektivity práce.Díky novému vybavení docílíme eliminace externích dodavatelských firem, rozšíření portfolia nabízených služeb/produktů firmy K.B.K. fire, zvýšení rychlosti a flexibility práce uvnitř podniku, podpory podnikové administrativy a efektivnějších dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Objem finančních prostředků:

2 100 000,- Kč

Doba realizace projektu:

2011-2013

Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací : http://www.isvav.cz/prepareProjectForm.do