NOVINKY

 • Požární zkoušky – Asfalty v silničních tunelech

  V průběhu prosince 2016 proběhla série požárních zkoušek ve zkušebně VVUÚ a.s. Radvanice, v rámci grantu Asfalty v silničních tunelech TA 04031642. Cílem těchto zkoušek byl vývoj a testování nové asfaltové směsi, která bude vykazovat špičkové bezpečnostní charakteristiky odolnosti vůči působení požáru v silničních tunelech.

  • Mezinárodní konference Požární bezpečnost tunelů 2014

   ve dnech 24.-25.9.2014 proběhne v pořadí již třetí ročník Mezinárodní konference „POŽÁRNÍ BEZPEČNOST TUNELŮ 2014“, pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES. Konference je pořádaná firmou K.B.K. fire, s.r.o., Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Národnou dialničnou spoločnosťou, a.s. Slovenská republika a koná se v Hradci nad Moravicí, v hotelu Belaria***.

   http://www.kbkfire.cz/konference-pozarni-bezpecnost-tunelu-2014/

    

  • Zkouška funkčnosti požárního větrání – Curych, Švýcarsko

  Dne 19.5.2014 proběhly ověřovací funkční zkoušky požárního větrání. Zkoušky byly provedeny ve dvoupatrových podzemních garážích Feldegg v Curychu.

  Byly provedený 2 zkoušky – v každém patře jedna. Zkoušky byly provedeny pomocí aerosolové zkušební směsi. Délka každé zkoušky byla 15 minut.

  • Zkouška funkčnosti požárního větrání – tunel Loren v Oslu

  Dne 24.9.2013 proběhla zkouška ověření funkčnosti požární větrání v tunelu Løren v Oslu. V tunelu probíhalo cvičení složek IZS na likvidaci dopravní nehody (autobus MHD a osobní vozidlo) při tomto cvičení došlo k zakouření tunelu pomocí aerosolu k navození požáru v tunelu a tím ke ztížení podmínek zásahu složek IZS.

  Zkoušky probíhaly v nově vystavěném tunelu na silničním průtahu Osla.

  • Mezinárodní konference „Požární bezpečnost tunelů 2013“

  ve dnech 8.-9.10.2013 proběhne v Hotelu Belaria***, Hradec nad Moravicí Mezinárodní konference „POŽÁRNÍ BEZPEČNOST TUNELŮ 2013“, pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES. Konference je pořádaná firmou K.B.K. fire, s.r.o., Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Národnou dialničnou spoločnosťou, a.s. Slovenská republika.

  http://www.kbkfire.cz/konference-2013/

   

  • Beton University 2013

  Stali jsme se odbornými partnery 4. ročníku seminářů BETON UNIVERSITY 2013, kterou pořádá společnost Českomoravský Beton, a.s.  Semináře jsou určeny pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, pedagogy a širokou odbornou veřejnost, kteří se zde můžou seznámit s novinkami v oboru, načerpat cenné informace a navázat důležité kontakty. www.betonuniversity.cz

  •  Mezinárodní konference – Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelech

  Ve dnech 26. – 28. června 2012 proběhla Mezinárodní konference k výsledkům projektu č. FR-TI1/121 „Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelech“ podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v programu TIP.

  Výsledkem projektu je nová metodika funkčních zkoušek podélného a příčného požárního větrání horkým netoxickým aerosolem v tunelech a nové řešení práškového stabilního hasicího zařízení pro tunely. Součástí konference bude prezentace a odzkoušení požárního větrání nového Královopolského tunelu v Brně s polopříčným větráním a rovněž prezentace pilotní realizace práškového stabilního hasicího zařízení ve zkušební štole VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice.

  • Generator hasicího aerosolu AGS-8/3

   Od počátku listopadu 2011 začala společnost K.B.K. fire s.r.o. nabízet nový prostředek pro objemové hašení požáru – aerosolové stabilní hasicí zařízení.

   V průběhu roku proběhly zkoušky a certifikace generátorů hasicího aerosolu AGS-8/3 podle ČSN P CEN/TR 15276-1 Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty. Výsledkem je certifikát č. 216/C5a/2011/0096 autorizované osoby AO 216 (PAVUS).
  • Tunel Saas (Švýcarsko)

   Dne 9.10.2011 naše společnost prováděla zkoušky požárního větrání pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem v nově postaveném tunelu Saas ve Švýcarsku. Tunel se nachází na hlavním silničním tahu na Davos. Jedná se o jednotroubový tunel dlouhý 2582m.

  • Tunel San Bernandino

   Ve dnech od 4.10. do 6.10.2011 naše společnost prováděla zkoušky požárního větrání pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem v tunelu San Bernardino ve Švýcarsku. Jedná se o tunel, který byl postaven v sedmdesátých letech minulého století a nyní je po rozsáhlejší rekonstrukci technologie, zejména požárního větrání. Tunel je dlouhý přibližně 6,5km a jedná se o druhou nejvýznamnější tunelovou stavbu pod Alpami.

  • Zkoušky funkčnosti kabelových tras

   V na přelomu první a druhé poloviny roku jsme pro brněnskou společnost ARKYS s.r.o. dokončili zkoušky funkčnosti kabelových tras prováděné dle teplotní normové křivky. Zkoušky jsme prováděli ve zkušební laboratoři FIRES ve slovenských Batizovcích. Zkoušky dopadly na výbornou a kabelové nosné systémy byly klasifikovány jak pro Českou republiku třídou funkčnosti až P 120-R dle ZP 27/2008 PAVUS, tak pro Slovenskou republiku dle STN 92 0205:2010 klasifikační třídou až PS 90 a dle DIN 4102-12 třídou E 90.