Požární bezpečnost tunelů 2021 / Fire safety in tunnels 2021 / Brandschutz von Tunneln 2021

Vážení přátelé, obchodní partneři,

Děkujeme všem účastníkům a partnerům za příjemnou konferenční atmosféru a věříme, že i tento ročník byl pro Vás přínosem. 

Těšíme se na budoucí ročníky.

 

Dear friends, business partners,

We would like to thank all participants and partners for the pleasant conference atmosphere and we believe that this year was also beneficial for you. 

We are looking forward to future years.